Satellitbild över Öjestrand GC

Zooma in för mer detaljer.