Satellitbild över Ljugarns GK

Zooma in för mer detaljer.