Satellitbild över Södertälje Golf

Zooma in för mer detaljer.