Satellitbild över Tjusta GK

Zooma in för mer detaljer.