Satellitbild över Ullna GC

Zooma in för mer detaljer.